top of page
Kunskap

Lär dig allt om din ryggsmärta genom rätt och lättillgänglig information.

Träning

Använd personligt anpassade träningsprogram med uppföljning och stegvis utveckling.

Uppföljning

Håll kontakt med din personliga fysioterapeut och läkare under hela programmet.

bottom of page