top of page

Ryggskolan är ett nytt digitalt sätt att hantera din ryggsmärta. Ryggprogrammet pågår i 8 veckor och erbjuder bland annat:

  • En lättillgänglig vård

  • Stark vetenskaplig grund

  • En aktiv behandlingsmetod

  • Ett biopsykosocialt synsätt  

  • Ett strukturerat interaktivt program med personlig anpassning 

  • God kompetens  

  • Kostnadseffektiv vård 

  • Minskad frånvaro från arbete och studier 

  • Nya pedagogiskt metoder för att förmedla kunskap

bottom of page