top of page

När du väljer att starta ryggskolan är du inte ensam. Du kommer ha regelbunden kontakt med uppföljning från din egna vårdgivare. 

Via ryggprogrammet kommer du ha möjlighet att själv kunna följa din utveckling och se vad du gör bra och vad du eventuellt behöver förbättra!

bottom of page