top of page

VECKA 1

Ryggsmärta är vanligt i dag och påverkar både livskvalité och funktion. Cirka 80% av oss kommer att drabbas vid något tillfälle i livet. För det mesta är smärtan övergående men återfall vanliga och cirka 75% har återkommande besvär. 

De allra flesta människor med ryggsmärta blir således bättre och återgår till ett normalt liv. Några utvecklar dock en långvarig ryggsmärta. Det är därför viktigt att förstå sin ryggsmärta, var och hur den uppstår och framförallt lära sig hantera den på bästa sätt. Ju tidigare detta sker desto mindre risk är det att besvären blir långvariga visar de flesta studier. Tidig intervention ökar således möjligheterna till smärtfrihet och en förbättrad funktion. 

Ryggsmärta är mycket sällan tecken på någon allvarlig skada eller sjukdom. Smärtan kan vara påtaglig och i vissa fall även långvarig utan att detta är tecken på allvarligt skada eller sjukdom. Endast 1-2% av alla med ryggbesvär beräknas bero på mer allvarlig diagnos. 

De allra flesta (ca 85%) smärttillstånd  i ryggen brukar klassificeras  ospecifika, det vill säga en ryggsmärta utan egentlig förklaring. Det kan låta märkligt när din doktor eller sjukgymnast säger att de förstår att du har ont i ryggen och även säger att man förstår vad du ska göra för att bli bättre, utan att de nödvändigtvis vet specifikt vilken struktur som bidrar till smärtan. Smärta är dock komplext och beror sällan på en enda specifik sak. Smärta beror oftast på en kombination av fysiska, psykiska och sociala faktorer och det är därför viktigt att förstå dina egna faktorer och hantera dessa så bra så möjligt.

Du kommer via ryggprogrammet hitta olika faktorer som påverkar din smärtbild. Du kommer ges kunskap och verktyg att hantera dessa men också möjlighet till uppföljning och guidning av din fysioterapeut och läkare - allt för att lyckas med din rehabilitering! 

bottom of page