top of page

VECKA 5

Faktorer som påverar smärta

Vid ryggsmärta finner man oftast ingen enskild specifik anatomisk orsak som förklarar hela smärtbilden. Trots detta är den smärta du känner äkta och funktionsnedsättande. Kom ihåg att din smärtupplevelse aldrig ska ifrågasättas av någon annan! Många upplever här att man inte blir tagen på allvar.  Smärtdelen av vårt nervsystem fungerar som ett varningssystem och fungerar ofta mycket bra och ändamålsenligt. Men i vissa fall blir detta system för känsligt och tolkar signaler felaktigt. Detta är vanligt just vid långvarig smärta och en av anledningarna till att det kan vara svårt att komma tillrätta med smärtan när den blivit kronisk, men och en god anledning att inte låta det gå så långt.

Tidigare har man ofta inriktat sig på att en anatomisk struktur, som en krampande muskel eller ett diskbråck, varit enda orsaken till ryggsymptom. Idag utgår man oftast istället för att ryggsmärtan kan ha både fysiska, psykiska och sociala orsaker. Detta synsätt kallas för ett biopsykosocialt synsätt och har visat sig vara effektivast när det gäller smärthantering. För att kunna hantera din smärta är det viktigt att hitta vilka faktorer inom varje specifik kategori som påverkar just dig. Vi är alla olika och har olika smärtupplevelser och smärthantering.

Vid långvarig smärta sker förändringar i hjärnan och nervsystemets sätt att hantera och uppfatta smärta. Denna mekanism kallas för "central sensitisering". Vid en central sensitisering triggas olika kemiska processer som leder till att smärtsystemet blir överkänslig och lättprovocerat. Stimuli såsom beröring, värme och kyla som normalt inte uppfattas som smärta upplevs nu som smärtsamma. Central sensitisering innebär också en utökning av smärtområdet, kan ge ökad smärtintensitet eller ge smärta under längre tid. Kom ihåg är att även om smärtan upplevs som påtaglig och provocerbar beror detta sällan på att skada i ryggen förvärrats utan istället på en förändring i kroppens smärtsystem.

Kroppens smärtsystem är starkt kopplat till emotionella faktorer . Rädsla, oro, stress, frustration och nedstämdhet påverkar sättet som hjärnan hanterar smärta. Hjärnan måste sortera alla inkommande nervimpulser och snabbt avgöra hur stor fara individen utsätts för just nu, och reaktionen att fly eller dra undan handen sker egentligen redan innan smärtan projiceras i de medvetna delarna av hjärnan.  

Det är en gammaldags och felaktig syn att smärta enbart beror på smärtsignaler från kroppen till hjärnan. Man kan ha en tydlig strukturell skada som kopplas bort av hjärnan eller som inte uppfattas som smärta, en reaktion man kan se hos soldater i krig eller hos idrottare som fortsätter vara aktiva trots brutet ben. På samma sätt, och kanske tvärtemot vad vi tror, kan man även utan någon tydlig strukturell skada i kroppen uppleva även kraftig smärta. Återigen förstår vi att smärta är mycket mer komplext än vad vi tror. 

Klicka här för att se ett exempel på hur smärta kan yttra sig i vardagen.

Kom ihåg att den smärtan du känner är äkta och sann och inte ska ifrågasättas. Smärtan är i de allra flesta fall inte tecken på någon riktig skada i ryggen  och heller inte farligt utan övergående. Kom ihåg att smärta oftast inte är detsamma som skada, 

bottom of page