top of page

VECKA 2

Smärtans påverka

Orsakerna till ryggsmärta är i de flesta fall okända. Vid akut ryggsmärta klassificeras 90% som ospecifik ryggsmärta. Det är mycket svårt och ofta omöjligt att finna en enskild anatomisk struktur som förklarar dina symtom.

 

Vid ryggsmärta är ofta orsaken flera faktorer som kan vara fysiska, psykiska eller sociala. Nedan följer exempel på orsaker till ryggsmärta inom respektive kategori:

Fysiska: ökad muskelspänning, förändrat rörelsemönster, stillasittande, rökning, minskad fysisk aktivitet, övervikt, dålig sömn

Psykiska: stress, oro, rörelserädsla, frustration, depression, ångest, katastrof-tankar, ökad vaksamhet 

Sociala: låg arbetstillfredsställelse, stress i hemmet och arbete, 

Vid ett fåtal tillfällen, ca 1-2%, beror ryggsmärta på något mer akut eller allvarligt som kan kräva vidare utredning. Symptom som kan vara tecken på mer allvarlig diagnos brukar kallas för "red flags", det vill säga varningsflagg. Har du några av dessa symtom, särskilt om du är äldre än 55 år, så rekommenderar vi dig till att söka fysisk vård: 

  • inte känner när du är kissnödig, eller kissar på dig

  • har domningar eller nedsatt känsel kring ändtarmen eller könsorganen

  • har domningar, stickningar eller svagheter i båda benen

  • plötsligt får ont efter en olycka, exempelvis en bilolycka eller ett fall

  • har smärta i bröstkorg och mage

  • eller att ryggsmärtan går med feber ordentligt sjukdomskänsla

Kom ihåg att ryggraden är en av de starkaste delarna som finns i kroppen. Det krävs förvånansvärt mycket kraft för att skada den. Dessutom är smärtintensiteten i ryggen inte alltid relaterad till hur stor skadan är. 

bottom of page